Ufać

Thijs, sprzedaż

“Gdybym miał opisać WPK w trzech słowach, byłyby to wiedza, zorientowanie na klienta i zaradność. WPK jest firmą rodzinną, co odbija się na sposobie prowadzenia działalności, ale także na atmosferze panującej w firmie.”