Wim

Menedżer operacyjny

“W sezonie głównym najbardziej intensywna praca z klientami i zakładami jest naprawdę najważniejszym sportem. Myślę, że ważne jest, aby zespół wspierał się nawzajem i wspierał. Gorączkowe czasy wymagają dobrej współpracy i razem ją osiągamy. To prawdziwy biznes rodzinny.”