Ufać

Thijs Thijs, sprzedaż “Gdybym miał opisać WPK w trzech [...]