Dianto

Specialist odlingsmedarbetare

”Att arbeta i en miljö av görare, där alla värderas som han/hon är. I plantskolans dynamiska värld är årstiderna alltid fyllda av, som vi kallar dem här, ”utmaningar”. Här på WPK drar vi oss inte för det och vi lägger alla axlarna vid ratten. Här är beslutsamhet och kreativitet centralt. När den varma grönsakssäsongen är över, lägg i krukväxterna. Det här skapar så mycket mångfald i arbetet, jag älskar det!”