Arbetsmetod

Tillsammans kommer ni längre

Samarbete är mycket viktigt för att kunna leverera skräddarsydda lösningar

Därför samarbetar vi med olika odlare när det gäller användningen av växthusutrymme. Vid tillfällen då vi har överskott eller brist på utrymme arbetar vi strategiskt med ledande partners inom sektorn, såsom P. van Geest, J & D Grootscholten och Florensis. På så sätt används odlingsutrymme och expertis så effektivt som möjligt.

När det gäller utplacering av tillfällig arbetskraft har vi ett nära samarbete med bland annat WH Personeelsdiensten. Tack vare vårt goda samarbete vet de exakt vilka personer som behövs för att prestera på topp och klara av de höga topparna under högsäsongen.

För att bokstavligen tänja på våra gränser arbetar vi också tillsammans med utländska företag. Till exempel arbetar vi med Landi i Schweiz för traykunder. I Storbritannien och Polen finns agenterna Kevin Robinson respektive Tomasz Pieczara på plats för att ge lokala kunder råd om våra heta grönsaksväxter.

Frågor eller förslag?

Vänligen kontakta oss

Logistik

Inom WPK är logistikavdelningen av stor betydelse. Från planering av kundorder till användning av odlingsrum, externa transporter och förflyttning av produkter inom företaget. Allt detta måste organiseras till perfektion.

Dessutom byter vi grödor tre gånger om året. Det innebär att företaget måste ställas om flera gånger. Detta kräver naturligtvis den nödvändiga logistiska organisationen. Eftersom vi är väl förberedda på detta och har den erfarenhet och expertis som krävs, ser vi denna process som en positiv utmaning varje gång.

För att transportera våra produkter från A till B har vi tre lastbilar till vårt förfogande. Vid behov kompletteras detta med lastbilar från logistikpartner.