Vegetabiliska växter

Grönsaksväxter

WPK är specialist på grönsaksodling i Europa

Vår passion? Att odla högkvalitativa grönsaksväxter och brickväxter för trädgårdsodling. Från ympade tomatplantor med ett eller flera huvuden till peppar-, gurk-, zucchini- och fruktplantor – vårt sortiment är mångsidigt och överraskande.

Vårt sortiment

Vegetabiliska växter

Tomatplanta

Gurkplanta

Paprikaplanta

Plantor på bricka

Fruktgrödor

Odlade med ett leende

Under förädlingsprocessen har vi full kontroll. Förutom att förlita oss på våra odlares hjärta och gröna fingrar, övervakar vi tillväxtprocessen noggrant med hjälp av numeriska analyser. Med hjälp av vår egen tillväxtmodell övervakar vi plantorna under hela förökningsperioden. Vi producerar exakt det som våra kunder efterfrågar och har till och med möjlighet att göra tillfälliga justeringar och förutsäga när plantan kommer att uppfylla sina krav.

Tillväxtprocessen

Från frö till planta

Förökningsprocessen består av flera steg, vart och ett med sina egna egenskaper och sin egen dynamik. Tack vare användningen av högkvalitativa frön och substrat är det bara de allra bästa produkterna som lämnar våra växthus. Det är inte för inte som våra frön är GSPP-certifierade.

3D-sortering

Efter sådd groddas fröna till våra växter i såddavdelningen. Dessa sorteras sedan automatiskt med vår 3D-sorterare, som vi har utvecklat i samarbete med Flier och Wageningen University. Sorteraren ser till att fröna delas upp i tre delar. I slutändan gör detta att vi kan leverera enhetliga plantor.

Ympning

När fröna har passerat 3D-sorteraren ympas plantorna och planteras i olika typer av substrat, t.ex. stenull, kokosnöt, perlit eller krukväxtjord.

Ekologisk odling

Vi ser att allt fler människor väljer ekologiska produkter när de handlar. Dessutom uppmuntrar regeringen användningen av hållbara växtskyddsprodukter. Vi är glada att kunna delta i detta. För att stödja detta erbjuder vi ekologiskt uppfödda brickväxter.

Ansvarsfull odling

Vår Water IQ-installation säkerställer att vattnet är 99,5 % fritt från bekämpningsmedel, svampar och virus. Det ger en perfekt grund för varma grönsaks- och krukväxter. Som ett resultat av detta uppfyller vi den rättsliga standarden för vattenrening och arbetar på ett miljömedvetet sätt. Grönt och rent! Varje droppe återanvänds ju på detta sätt.

För att kunna styra alla processer på bästa sätt har vi följande certifikat:

Certifikat

ISO-9001

Certifikat

MPS-SQ

Certifikat

MPS-A

Vi är också medlem i Fair Flowers Fair Plants (FFFP) och arbetar enligt de riktlinjer som GSPP har föreslagit.

Bli inspirerad!

Kontakta Tjalko