Vi diskuterar gärna detta med dig under ett av våra samtal.