Eftersom växthusen totalrenoveras cirka fyra gånger per år. Först för odling av varma växter, sedan brickväxter och till sist blommande krukväxter.