Nieuws

Ons tuinbouwbedrijf is net een hotel

Ondernemen in de tuinbouw is topsport. Daar weet Eviek van der Arend, commercieel en financieel directeur van Westlandse Plantenkwekerij (WPK) alles van. De hoge kwaliteitseisen aan groenteplanten enerzijds en de strenger wordende eisen aan bestrijdingsmiddelen anderzijds, dwingen het bedrijf om steeds creatiever te ondernemen. “De Westlandse Plantenkwekerij is een familiebedrijf dat planten kweekt voor zowel de glastuinbouw als de vollegronds tuinbouw. Van komkommerplanten tot rode kool en van tomaten tot spruiten. Daarnaast kweken wij ook sierplanten die klaar zijn voor de winkelverkoop”, vertelt Eviek.

“Waar wij goed in zijn? Als een klant vraagt om tomatenplanten die aan bepaalde specificaties moeten voldoen qua grootte en bloeidatum, dan zorgen wij daarvoor. Die precisie, dat is onze kracht.”

“Ons tuinbedrijf is als een hotel. Net als het toerisme kent de tuinbouw ook pieken en dalen in de bezetting. Zo hebben kaskwekers in november en december jonge plantjes nodig en willen vollegrondskwekers hun plantjes in mei. Voor de tussenliggende periode moet je alternatieven vinden.”

“Om zo’n gat in de bezetting van de kassen te dichten, hebben we een sierteeltprogramma met de naam House & Garden opgezet. Zo leveren wij van maart tot en met september bloeiende potplanten aan onze klanten. Dat is een succes geworden. Ook hebben we een paar jaar kerststerren gekweekt. Dat werd steeds lastiger, het paste niet meer in de planning. Tja, dan neem je je verlies en probeer je weer iets anders. Dat is ondernemen.”

“De kunst is om over het hele jaar de bezettingsgraad zo hoog mogelijk te houden en steeds oog te houden voor nieuwe kansen. Zo’n nieuwe kans kan ook schaalvergroting zijn, maar daarvoor moet je wel de financiering rondkrijgen. In 2008 stonden we er niet rooskleurig voor. We hebben toen bij de bank een ambitieus plan ingediend. Dat werd gelukkig goedgekeurd en dat was het begin van de opwaartse trend.”

“Inmiddels is die schaalvergroting doorgevoerd en hebben we de investering meer dan waargemaakt. Schaalvergroting gebeurt overigens overal. Zo zijn onze accountants en adviseurs van Stolk begin dit jaar aangesloten bij DRV. Dat is eigenlijk heel prettig: we hebben dezelfde fijne contactpersonen die we al hadden, maar tegelijkertijd de brede expertise van een groot kantoor.”

“Ons succes danken we voor een groot deel aan onze open cultuur. Mijn man Erik en ik vormen de directie, dus we zien elkaar dag en nacht. Dan kun je niet anders dan open en eerlijk zijn. We vinden het ook erg belangrijk dat ons personeel continu kan meedenken en meewerken aan het succes van het bedrijf, de lean werkwijze dus. En dat werkt.”

“Zo stelde een van onze medewerksters voor om op een andere manier plantjes te gaan enten. Veel medewerkers inclusief de Productie Manager hadden hun twijfels, maar na een proefperiode bleek haar methode efficiënter én beter. Nu werken we op deze nieuwe manier. Ik geloof in de kracht van betrokken medewerkers. Op die manier zijn we samen uit die dip in 2008 gekomen. Daar ben ik ontzettend trots op.”

Werken bij WPK?

Join the family