Nieuws

Trots! Wij zijn ‘On the way to PlanetProof’ gecertificeerd

On the way to PlanetProof houdt in dat we op een duurzame manier opkweken. We werken dan ook doelbewust aan een productieproces dat beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Zo beperken we onder andere het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen en verbeteren we onze waterkwaliteit. Dat doen we bijvoorbeeld met de Opticlear Diamond installatie, die 99% van de bestrijdingsmiddelen uit het water zuivert.

Naast het beperken van de vervuiling gaan we zo efficiënt mogelijk om met energie. Zo maken we gebruik van restwarmte en van een onuitputtelijke energiebron: de zon. Zowel in ’s-Gravenzande als in Made zijn zonnepanelen geplaatst op de daken van de vestigingen.

Met de duurzame verbeteringen willen we de wereld een beetje groener maken. Ons zaadje is geplant, maar een zaadje heeft natuurlijk wel aandacht nodig om te groeien. We kijken dus niet afwachtend toe en blijven milieubewust ondernemen. Bovendien worden de eisen van PlanetProof elk jaar opnieuw aangescherpt en ook daar willen we aan blijven voldoen. Door het nauwkeurig meten, registreren en monitoren van de bedrijfsprocessen houden we onszelf alert, de productie efficiënt en de planeet groen.

Werken bij WPK?

Join the family