Nieuws

Zelfsturende teams voor duurzame groei en werkplezier

De kwaliteit van onze organisatie wordt gevormd door onze mensen. Samen met Ontwikkelwijzer zijn wij het project ‘Zelfsturende Teams WPK’ gestart. De doelstelling van dit project is om een duidelijke en duurzame organisatie neer te zetten waarbinnen onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Zelfsturing betekent voor ons dat medewerkers op basis van hun kennis en vaardigheden zelf beslissingen kunnen en mogen nemen – hierbij geholpen door collega’s en ondersteund door leidinggevenden. Het vergroten van je kwaliteit en het kunnen tonen van je talent leidt tot werkplezier. Al deze elementen behoren tot een duurzaam personeelsbeleid.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) co-financieert ons project inzake zelfsturende teams. Binnen het project gaan onze medewerkers een uitdaging aan. Gezamenlijk hebben we een doel geformuleerd hoe onze organisatie nog sterker te maken. Het bouwen van een team met een duidelijk doel vraagt om heldere afspraken, een goede overlegstructuur en de juiste feedback. Door alle partijen hierbij te betrekken is begrip ontstaan voor elkaars rol en hebben we samen nagedacht over het optimaliseren van deze samenwerking.

De leidinggevenden zijn tijdens dit project begeleid om het team te faciliteren met tijd, ruimte, middelen en informatie. Door te werken aan ons fundament, komt er ruimte en tijd voor innovatie en organisatie ontwikkeling.

WPK streeft naar een organisatie waarbij iedereen zijn talenten ontwikkelt en zoveel mogelijk mag en kan inzetten. Dit leidt in onze ogen tot een plezier, prestaties en groei.

Werken bij WPK?

Join the family